world cup chau au Fanshot

Hopcat Craft Bia Bar ??n Madison

5

?i?u ny th?t tuy?t v?i: Hopcat, m?t chu?i cc qun bia th? c?ng c tr? s? t?i Grand Rapids, Mich., ?ang ??n Madison. Qun bar s? ???c ??t t?i 222 W. Gorham Street (??a ?i?m c? c?a Quaker Steak & Lube ngay ngoi ???ng State Street) v c 130 vi, nhi?u trong s? ? s? ph?c v? cc lo?i bia ???c s?n xu?t b?i Wisconsin. V? tr r?ng 10.480 mt vu?ng s? d?ng 175 ng??i v ph?c v? t?i ?a kho?ng 350. N c?ng s? c m?t thanh trn san th??ng cho cc s? ki?n ring t?. (H/T Drew Hamm, ?nh l?ch s? Hopcat)