ty so da banh FANDHOTS

Derek Watt ni v? Melvin Gordon v cc m?c tiu NFL c?a anh ?y

+

Th?t tuy?t khi th?y cc ??ng ??i c?a Badgers l?i v?i nhau!

XEM: Alex Hornibrook trong cu?c thi QB, Th?c hnh ma xuan

+

L?ng nghe Southpaw Slinger khi anh ph v? mn trnh di?n ma xuan v th? b?y c?a mnh.

XEM: T.J. Watt v? tri phi?u c?a h?u v?, phng th? Wisconsin

+

Nghe bn ngoi h?u v? T.J. Watt v? vi?c xay d?ng m?i quan h? v?i cc h?u v? v hng phng ng? n?m 2016

XEM: RB Dare 'Ogunbowale Talks tr ch?i ma xuan Wisconsin

+

C?u ?i b? v chuy?n ??i ch?y tr? l?i Dare Ogunbowale ni chuy?n v?i cc phng vin sau tr?n ??u ma xuan.

XEM: Bart Houston Talks Th?c hnh ma xuan, Cu?c thi QB

+

Ti?n v? c?a Wisconsin, Bart Houston ph v? mn trnh di?n th?c hnh ma xuan c?a mnh v nh?ng g c?n mong ??i trong cu?c thi gi?a ng??i b?n ??a California v Alex Hornibrook.

XEM: Wisconsin Lt Ryan Ramchot Game tr ch?i ma xuan

+

C?u Division III v d? ki?n ??gi?i quy?t tri Ryan Ramchot ph v? mn trnh di?n ma xuan c?a anh ?y v nh?ng g c?n nhn v? pha tr??c cho n?m 2016.

XEM: WR George Rushing ph v? tr ch?i Pring

+

Ng??i nh?n r?ng r?i George Rushing, ng??i ?? b?t ???c hai ???ng chuy?n trong 89 yard v hai l?n ch?m bng, ni v? ngy tr?ng ??i c?a anh ?y v nh?ng g anh ?y hy v?ng s? hon thnh vi?c vo tr?i ma thu.

Montee Ball b? b?t-m?t l?n n?a

+

Tin bu?n. Ho?c l anh ?y ?? lm t?t c?ng vi?c b?o v? hnh ?nh c?a mnh ? Madison (ho?c, ?i?u ny c lm sng t? nh?ng g ?? x?y ra vo ??u thng 8 n?m 2012 kh?ng?), Ho?c c ?i?u g ? ?? x?y ra kh?ng khi?p trong cu?c s?ng c?a anh ?y trong vi n?m qua. N?u sau ny, t?i hy v?ng anh ?y s? th?ng th?n.

XEM: LT Ryan Ramchot Talks th?c hnh ma xuan, Hnh trnh ??n UW

5

L?ng nghe gi?i quy?t tri Ryan Ramchot, c?u n?i b?t c?a Division III t? Wisconsin-Stevens Point, ng??i ?ang lm vi?c v?i hnh vi ph?m t?i c?a ??i m?t c?a Badgers trong cc ho?t ??ng ma xuan. T? bang Winona ??n Diii ??n Big Ten, anh ?y ?? c m?t cu?c hnh trnh.