Fanshot

Những chiếc ghế sân thượng của Liên minh Tưởng niệm đã bị lấy đi

2

Ngày nguy hiểm tồi tệ nhất hàng năm: khi ghế sân thượng biến mất. Một blogger Wisconsin lạc quan hơn sẽ lưu ý làm thế nào đội bóng đá nóng lên, mùa bóng rổ chỉ quanh quẩn và tất cả những thứ tốt đẹp đó. Nhưng không. Đó là tháng 11, và thời tiết sắp trở nên lạnh như quái.