Fanshot

Đó là trên: Trò chơi Brett Favre tại Camp Randall là chính thức

2

NÓ ĐANG DIỄN RA. UW xác nhận rằng nó sẽ xảy ra trong một bản phát hành sáng nay. Thông tin chi tiết dự kiến ​​sẽ được công bố trong một cuộc họp báo vào ngày mai.