tin tức vòng loại world cup FanPost

Nate Reuvers 2019-20 Mix

Nate Reuvers Điểm nổi bật từ phần mùa của Big Ten Champion Badgers.Tính trung bình trên 13 điểm, một trò chơi bắn 45 phần trăm từ trường, 79 phần trăm từ dòng, 34 phần trăm từ 3, chỉ dưới 5 rebound và 2 khối mỗi trò chơi với trung bình 26,3 phút mỗi trò chơi.8 trò chơi trong chuỗi chiến thắng.

https://www.youtube.com/watch?v=tiwanlmckyy&t=156S


FANPOST là các bài đăng do người dùng tạo ra từ cộng đồng quý 5 của Bucky. Họ phản ánh ý kiến ​​và quan điểm của người dùng cụ thể đó, chứ không phải của đội ngũ nhân viên của quý 5 của Bucky cũng như cộng đồng blog nói chung.

Trong fanpost này

Người chơi