sk fifa FanPost

Tuyển dụng bóng rổ.

Tôi hoảng hốt bởi sự chỉ đạo của những nỗ lực tuyển dụng cho chương trình bóng rổ.Nó cho thấy mạnh mẽ rằng Gard muốn một nhóm chỉ có màu trắng và gửi một thông điệp xấu đến các tân binh tiềm năng.Tôi không đầu tư vào chính xác nhưng điều này có vẻ tệ.Tôi nghi ngờ điều này sẽ không được đón nhận, nhưng bằng mọi cách, bắn đi!

FANPOST là các bài đăng do người dùng tạo ra từ cộng đồng quý 5 của Bucky. Họ phản ánh ý kiến ​​và quan điểm của người dùng cụ thể đó, chứ không phải của đội ngũ nhân viên của quý 5 của Bucky cũng như cộng đồng blog nói chung.