lich ttbd hom nay cái đồng hồ lich ttbd hom nay thực đơn lich ttbd hom nay nhiều hơn lich ttbd hom nay không lich ttbd hom nay Vâng lich ttbd hom nay di động

Nộp theo:

lich ttbd hom nay Lưới học bổng bóng rổ Wisconsin, Biểu đồ độ sâu

Truy cập trung tâm tuyển dụng bóng rổ Wisconsin >>
Chuyển đến Lịch tuyển dụng lịch sử >>

Lưới học bổng

2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2024-25 2025-26
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2024-25 2025-26
Chris Vogt Tyler Wahl Jordan Davis Chucky Hepburn Chris Hodges* John Blackwell
Tyler Wahl Jahcobi Neath Steven Crowl Markus Ilver Connor Essegian Gus Yalden
Jahcobi Neath Jordan Davis Carter Gilmore Kamari McGee John Blackwell ((mở))
Johnny Davis Steven Crowl Max Klesmit Chris Hodges* Gus Yalden ((mở))
Jordan Davis Carter Gilmore Chucky Hepburn Connor Essegian ((mở)) ((mở))
Steven Crowl Max Klesmit Markus Ilver John Blackwell ((mở)) ((mở))
Ben Carlson Chucky Hepburn Kamari McGee Gus Yalden ((mở)) ((mở))
Carter Gilmore Markus Ilver Chris Hodges* ((mở)) ((mở)) ((mở))
Lorne Bowman Kamari McGee Connor Essegian ((mở)) ((mở)) ((mở))
Chris Hodges Chris Hodges* John Blackwell ((mở)) ((mở)) ((mở))
Chucky Hepburn Connor Essegian Gus Yalden ((mở)) ((mở)) ((mở))
Matthew Mors ((mở)) ((mở)) ((mở)) ((mở)) ((mở))
Markus Ilver ((mở)) ((mở)) ((mở)) ((mở)) ((mở))
Brad Davison^
Truyền thuyết:
*đã sử dụng áo đỏ Học bổng #1yr chuyển nhượng giữa mùa ^được miễn học bổng
Lưới học bổng bóng rổ Wisconsin Phil Mitten

Biểu đồ độ sâu dự kiến

Năm PG Sg SF PF C
Năm PG Sg SF PF C
2022-23 Chucky Hepburn Max Klesmit Jahcobi Neath Tyler Wahl Steven Crowl
Kamari McGee Jordan Davis Carter Gilmore Markus Ilver Chris Hodges
Luke Haertle Isaac Lindsey Justin Taphorn
Connor Essegian
Ross Candelino
.
2023-24 Chucky Hepburn Max Klesmit Jordan Davis Markus Ilver Steven Crowl
Kamari McGee Connor Essegian Carter Gilmore Gus Yalden Chris Hodges
Luke Haertle John Blackwell
Isaac Lindsey
Ross Candelino
.
2024-25 Chucky Hepburn Connor Essegian Markus Ilver Gus Yalden Chris Hodges
Kamari McGee John Blackwell
Luke Haertle Isaac Lindsey
Ross Candelino
.
2025-26 John Blackwell Connor Essegian Gus Yalden Chris Hodges
Luke Haertle Ross Candelino
.
Truyền thuyết:
*đã sử dụng áo đỏ #đi bộ
Biểu đồ độ sâu bóng rổ Wisconsin Phil Mitten