lịch thi đấu bóng đá tối hôm nay Fanshot

Sam Dekker ?? ?i?n vo m?t '??n xin vi?c' ?? ch?i trong NBA

+

?ay l m?t m?nh kh tuy?t T? ng??i ch?i Tribune. Sam Dekker ?? ?i?n vo m?t "??n xin vi?c" cho NBA. T?t c? ??u tr?c quan v ?ng ki?m tra. T?i mu?n ni r?ng b?ng Arizona * c th? * gip ?? anh ta m?t c?ng vi?c.