lich viet nam da FanPost

247 Thể thao chỉ xếp hạng xếp hạng lớp Badgers cao hơn các trang web tuyển dụng khác

https://cxe1.com/sory/2022-football/teamrankings/?conference=big-tin

Nó đánh giá lớp Badgers với 3-4 sao AVG xếp hạng gần 88, cao nhất ở Big Ten West và Landing Hamm Hinzman và Schrauth sẽ cho Badgers 6-7 4 sao và có thể họ cũng thêm 4 sao để hoàn thành kết thúc Lớp học. Suy nghĩ của bạn về lớp học và xếp hạng cho đến nay là gì?

FANPOST là các bài đăng do người dùng tạo ra từ cộng đồng quý 5 của Bucky. Họ phản ánh ý kiến ​​và quan điểm của người dùng cụ thể đó, chứ không phải của đội ngũ nhân viên của quý 5 của Bucky cũng như cộng đồng blog nói chung.