lịch thi đấu world cup của đội tuyển việt nam FANDHOTS

B?n kh?ng c c? h?i c?nh tranh v?i Bo Ryan vo n?m 1974

+

Wisconsin hi?n ?ang ? gi?a m?t mn trnh di?n v?ng ch?c khc, d?n ??u Cal b?i hai ch? s? trong ph?n l?n tr ch?i t?i th? Hai. ?i?m n?i b?t th?c s? l Umm c?a Bill Walton, Bnh lu?n mu s?c, trn ESPN2 v Madison Lovefest h?i k? l? nh?ng th?c s? th v? c?a anh ?y. R?t may, c?u c?ng tc vin B5Q Jack Moore ?? ch?p b?c ?nh ny cho chng t?i.

Kinda tr?ng h?i gi?ng Elton John ? ?ay, ph?i kh?ng? Ho?c, nh? Andy Johnson c?a chng t?i ni, "?ng ?n c?p c? gi." (H/T @jh_moore)

B?i c?nh h?p bo c?a Big Ten b? m?c k?t trong th?i gian

+

M?t bi h?c v? th??ng hi?u: ki?m tra k? cc logo-??c bi?t l ngy-trn ph?ng n?n cu?c h?p bo tr??c Cc my ?nh b?t ??u l?n.

Hopcat Craft Bia Bar ??n Madison

5

?i?u ny th?t tuy?t v?i: Hopcat, m?t chu?i cc qun bia th? c?ng c tr? s? t?i Grand Rapids, Mich., ?ang ??n Madison. Qun bar s? ???c ??t t?i 222 W. Gorham Street (??a ?i?m c? c?a Quaker Steak & Lube ngay ngoi ???ng State Street) v c 130 vi, nhi?u trong s? ? s? ph?c v? cc lo?i bia ???c s?n xu?t b?i Wisconsin. V? tr r?ng 10.480 mt vu?ng s? d?ng 175 ng??i v ph?c v? t?i ?a kho?ng 350. N c?ng s? c m?t thanh trn san th??ng cho cc s? ki?n ring t?. (H/T Drew Hamm, ?nh l?ch s? Hopcat)

Melvin Gordon Graces khu v?c c?a Sports Illustrated

4

Melvin Gordon l m?t trong hai m?c yu thch ?? ginh ???c chi?c cp Heisman n?m nay cng v?i ti?n v? Marcus Mariota c?a Oregon. Ch, n?u v? b?c th? thao khu v?c Trung Tay l th? m cc c? tri c tnh ??n, c v? nh? ng??i ?n ?ng Melvin c?a chng ta ?? c ???c ?i?u ny. Mua thm cc b?n sao v g?i chng cho b?n b c?a b?n ? B? Tay ?? h? c th? ch n vo khu?n m?t c?a ng??i ham m? Oregon.

Hu?n luy?n vin UW-Whitewater Lance Leipold ???c thu b?i Buffalo

7

Hu?n luy?n vin UW-Whitewater Lance Leipold s? tr? thnh hu?n luy?n vin bng ? ti?p theo t?i Buffalo, Theo Sports Illustrated. Leipold c thnh tch 106-6 t?i Whitewater, bao g?m m?t k? l?c 29-1 trong vng playoff D-III v n?m gi?i v? ??ch qu?c gia. Bay gi? anh ?y r? rng ?ang chuy?n sang Mac v m?t ch??ng trnh FBS ?? hon thnh 5-6 trong n?m nay v l?n ??u tin ?? ?i?u ki?n vo n?m 2013 k? t? n?m 2008.

Theo bo co c?a SI, Leipold, m?t hu?n luy?n vin t?n c?ng theo phong cch ?ng h?, d? ki?n ??s? ??a t nh?t m?t nhan vin c "kinh nghi?m tuy?n d?ng chnh c?a FBS" cho Buffalo.

J.J. Watt Hauss trong l?n th? ba ch?m bng th? ba b?t

24

Ph v?: J.J. Watt ?ang lm J.J. Watt nh?ng th?. Sau khi bu?c v ph?c h?i m?t Ch? nh?t l?n x?n so v?i Tennessee Titans, k?t thc phng th? Houston Texans v c?u Wisconsin Badger x?p hng t?n c?ng v l?i ko trong l?n ch?m bng th? ba trong s? nghi?p. Ng??i Texas ?? th?ng, 45-21.

Melvin Gordon v Paul Bunyan's Ax

3

Tr ch?i Axe l m?t v? n?, ??c bi?t n?u b?n l ng??i ham m? Wisconsin (Zing). M?t ly do t?i sao? Nh?ng b?c ?nh nh? th? ny, t? Jeff Hanisch c?a USA Today Sports.

Wisconsin m? ??u nh? yu thch 12 ??n 13 ?i?m trn Minnesota

13

Dng cho Wisconsin b??c vo tr?n chung k?t ma th? b?y v tr ch?i AX so v?i Minnesota l 12 ??n 13 ?i?m, ty thu?c vo n?i b?n nhn. Tr ch?i s? kh?i ??ng 2:30 chi?u CT Th? B?y t?i San v?n ??ng Camp Randall. Wisconsin s?p ginh chi?n th?ng trn ???ng 26-24 tr??c Iowa, trong khi Minnesota lm phi?n Nebraska trn ???ng, 28-24. Chng t?i s? c nhi?u h?n v? tr ch?i trong su?t c? tu?n. T? l? c??c th?ng qua ODDSSHARK.

'Wisconsin v?a ghi bn m?t l?n n?a' TEE hi?n c s?n

1
Cu?i cng, b?n c th? g?n b v?i ng??i ham m? Nebraska - v b?t k? s? l??ng ng??i ham m? no c?a ??i th? Big Ten, cho v?n ?? ? - v?i m?t TEE "Wisconsin ch? ghi bn". N?u b?n r?t nghing, nh?p vo n?i ?ay ?? gh th?m c?a hng kho Gameday c?a chng t?i. Chng t?i lu?n ni v? vi?c c thm y t??ng o ph?ng trn ?, v v?y hy v?ng chng t?i s? s?m nh?n ???c thm m?t s? y t??ng no trong ?. N?u b?n c b?t k? y t??ng no cho tees, h?y tho?i mi g?i chng theo cch c?a chng t?i! /Wisconsin v?a ghi bn m?t l?n n?a

Wisconsin m? ra yu thch 8,5 ?i?m trn Iowa

15

Wisconsin ?? m? nh? m?t yu thch 8,5 ?i?m trn Iowa Theo OddsShark, 5Dimes v BetOnline. Badgers ?i ??n thnh ph? Iowa trong 2:30 chi?u CT kh?i ??ng sau khi ?nh b?i Nebraska vo th? B?y. Lm nh? v?y ?? cho Badgers d?n ??u m?t tr ch?i Big Ten West trn Iowa, Minnesota v Nebraska v?i hai tr?n ??u cn l?i. Iowa ?? ?nh b?i Illinois vo th? B?y, 30-14.