ket qua bong dá Fanshot

?nh danh sch Hornets c?a Frank Kaminsky l kinh doanh bnh th??ng

1

?ay l m?t ?nh ch?p mn hnh nh?t nh?o c?a ??i hnh 2015 c?a Charlotte Hornets... ?, ch? ??, t?i sao Frank Kaminsky m?c qu?n o kinh doanh bnh th??ng? #Befrank