fifa vn FanPost

Rudolph rời VA Tech!


chỉ là một tin đồn vào thời điểm này..Mặc dù Potrykus cũng đã viết về nó sáng nay trong Sentinel.Anh ấy sẽ đảm nhận vai trò tương tự ở đó với huấn luyện viên OL và điều hành điều phối viên trò chơi.Có thể là một phước lành, hoặc không, tùy thuộc vào sự thay thế của anh ta.

FANPOST là các bài đăng do người dùng tạo ra từ cộng đồng quý 5 của Bucky. Họ phản ánh ý kiến ​​và quan điểm của người dùng cụ thể đó, chứ không phải của đội ngũ nhân viên của quý 5 của Bucky cũng như cộng đồng blog nói chung.