bd ca cuoc FanPost

FLOPPING
Liệu một trong những nhà văn B5Q được hoan nghênh có thể nói về quy tắc flop không?Sau trò chơi MSU, tôi hoàn toàn bối rối.Có vẻ như ý định là có bất kỳ hậu vệ nào không được đặt trong bê tông để thoát khỏi con đường của người chơi tấn công, hoặc rất hung hăng để đảm bảo họ không rơi xuống trong khi bảo vệ.

FANPOST là các bài đăng do người dùng tạo ra từ cộng đồng quý 5 của Bucky. Họ phản ánh ý kiến ​​và quan điểm của người dùng cụ thể đó, chứ không phải của đội ngũ nhân viên của quý 5 của Bucky cũng như cộng đồng blog nói chung.