bảng xếp Fanshot

Aaron Rodgers chọn Wisconsin trên trường đại học Gameday

1

Chúng tôi thích cách bạn nghĩ, Aaron Rodgers. Trên Wisconsin!