bóng đá 88 net FanPost

Bạn có nghĩ rằng Chryst nên được thuê Yurcich hay Moorehead làm OCVà nếu anh ấy đã chơi sẽ gọi là khác biệt?Đôi khi một giọng nói mới có thể là những ý tưởng mới có lợi từ bên ngoài chương trình và cả hai đều có thành công trước đó và Moorehead và Yurcich biết Big Ten từ việc ở PSU và OSU và có mối quan hệ tuyển dụng tốt và sẽ thúc đẩy tuyển dụng.

FANPOST là các bài đăng do người dùng tạo ra từ cộng đồng quý 5 của Bucky. Họ phản ánh ý kiến ​​và quan điểm của người dùng cụ thể đó, chứ không phải của đội ngũ nhân viên của quý 5 của Bucky cũng như cộng đồng blog nói chung.