báo bong đa FANDHOTS

XEM: Vince Biegel Xem tr??c cc ?ng c? vin ??t ph v? qu?c phng

+

Vince Biegel ph v? ngy ??u tin c?a Wisconsin bao g?m hng phng ng?, cc c?u th? s? theo d?i trong n?m nay v h?n th? n?a.

XEM: Dare Ogunbowale tm t?t l?i bu?i t?p ma xuan ??u tin

+

H?y nghe nh?ng g Junior o ?? ch?y l?i ?? ni sau ngy ??u tin c?a ma xuan.

XEM: Badgers ?n m?ng sau khi ginh chi?n th?ng so v?i Iowa

9

Th?t l m?t chi?n th?ng cho Greg Gard v Wisconsin Badgers, nh?ng ng??i hi?n ?? ?nh b?i ba ??i top 10 ma ny.

XEM: Khalil Iverson nm xu?ng c?i xay gi Dunk

23

Khalil Iverson! ?ay c th? l dunk c?a n?m c?a Big Ten, ??c bi?t l khi Wisconsin r?i kh?i ???ng Iowa.

VIDEO: Tc ??ng ?ng ch y trong qu kh? Wisconsin th?c s?

+

Li?u cc tan binh n?m nay c tham gia m?t s? huy?n tho?i Wisconsin ny kh?ng?

Video: Cc tan binh bng ? Wisconsin trong ti?u bang ?ng ch y trong qu kh?

+

Barry Alvarez mu?n lm m?t b?c t??ng xung quanh Wisconsin. V ? l nh?ng g anh ?y ?? lm.

VIDEO: Nhn l?i nh?ng ng??i ?i b? ?ng ch y trong qu kh? c?a Wisconsin

+

M?i ??i ??u c?n ?i b?, v Wisconsin t?t h?n trong vi?c tm ki?m nh?ng ng??i t?t h?n b?t k? ai khc.